top of page

9 bước đơn giản giúp trung tâm bạn xây dựng thư viện mục tiêu

Thư viện mục tiêu là công cụ quan trọng giúp trung tâm giáo dục đặc biệt tập hợp và lưu trữ hàng ngàn mục tiêu can thiệp dành cho trẻ, để các trị liệu viên có thể dễ dàng tham khảo và xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân một cách có hệ thống và nhanh chóng.


Bạn có thể xây dựng nhiều thư viện mục tiêu khác nhau dựa trên chương trình, lĩnh vực, độ tuổi, hoặc dạng rối loạn của trẻ... và phân quyền truy cập cho trị liệu viên để đảm bảo tính bảo mật và tiện ích khi sử dụng.


Hãy cùng khám phá 9 bước đơn giản mà Luca gợi ý dưới đây để xây dựng thư viện mục tiêu hiệu quả cho trung tâm của bạn. 

Luca Education - Ứng dụng tiên phong trong quản lý giáo dục đặc biệt

www.luca.education

Tham gia nhóm Zalo tại: https://zalo.me/g/stxmkl524

Zalo: +1 437 224 4696

Commentaires


bottom of page