top of page

Điều khoản Sử dụng

Cập nhật mới nhất: 27/10/2022

Chào mừng bạn đến với Luca Education!

Các Điều khoản Sử dụng này (và mọi điều khoản, điều kiện tại đây) quy định việc bạn sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Doanh nghiệp xã hội Luca Education. (sau đây được gọi là "chúng tôi“), thông qua các nền tảng điện tử khác nhau như các ứng dụng di động hoặc ứng dụng web (https://luca.education),hoặc bất kỳ nền tảng do Luca Education quản lý (sau đây được gọi là “Dịch vụ của Luca Education”)

Vui lòng đọc kỹ Thỏa Thuận Sử Dụng trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Luca Education hoặc sử dụng các dịch vụ do Luca Education cung cấp.

Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Thỏa Thuận này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ Ứng Dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn.

Thỏa Thuận này có thể được cập nhật thường xuyên bởi Luca Education, phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều kiện trong thỏa thuận ban đầu.

Về Luca Education

Công ty Cổ phần Doanh nghiệp xã hội Luca Education cung cấp một hệ sinh thái giải pháp quản lý cơ sở giáo dục, gồm các sản phẩm:

 

1. App Luca Education Pro: Nền tảng ứng dụng di động dành cho các nhà chuyên môn.

2. App Luca Education - Phụ Huynh: Nền tảng ứng dụng di động dành cho Phụ huynh.

3. Web - App Luca Education: Nền tảng ứng dụng trên trình duyệt web dành cho các nhà chuyên môn.

 

Toàn bộ sản phẩm trên thuộc quyền sở hữu của:

 

Công ty Cổ phần Doanh nghiệp xã hội Luca Education.

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0109767117. 

Ngày cấp: 07/10/2021. 

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: 25 Lê Văn Hưu, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Số điện thoại liên hệ: 0777994371


Bằng việc đăng ký sử dụng Dịch vụ của Luca Education, bạn được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là “Điều khoản dịch vụ”). Luca Education có quyền hạn cập nhật và thay đổi điều khoản dịch vụ bằng cách cập nhật thông tin tại trang web của Luca Education

Lưu ý cho phụ huynh sử dụng Luca Education

Các điều khoản và điều kiện của “Điều khoản Sử dụng” này độc lập với thỏa thuận của bạn ("Thỏa thuận của cơ sở giáo dục") với cơ sở giáo dục mà con bạn đang theo học ("cơ sở giáo dục"). Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa “Điều khoản Sử dụng” này và “Thỏa thuận của cơ sở giáo dục”, các điều khoản của Luca Education sẽ được ưu tiên áp dụng.

Đăng ký tài khoản trên hệ thống Luca Education

Để truy cập hoặc sử dụng đầy đủ Dịch vụ của Luca Education, bạn được yêu cầu đăng ký một tài khoản bằng cách cung cấp tên, địa chỉ email và mật khẩu truy cập. Bạn cần xác nhận rằng bạn đã đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật, là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ hoặc là người uỷ quyền được Cơ sở giáo dục chỉ định.

 

Bạn có thể đăng một hình ảnh được sử dụng là hồ sơ trực tuyến của bạn. Bằng cách đăng hình ảnh như vậy, bạn đã xác nhận rằng bạn được phép sử dụng hình ảnh đó và cho phép chúng tôi quyền miễn phí sử dụng và quyền sử dụng không độc quyền hình ảnh này.

 

Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin đăng ký chính xác, đầy đủ và cập nhật. Nếu bạn cung cấp thông tin đăng ký sai, bạn sẽ vi phạm các điều khoản và điều kiện của Điều khoản Sử dụng và có thể dẫn tới việc chấm dứt ngay lập tức các Điều khoản Sử dụng này.

 

Khi đăng ký tài khoản, bạn không được phép: 

 

 • Chọn hoặc sử dụng tài khoản tên của một người khác với mục đích mạo danh người đó;

 • Sử dụng một tài khoản tên của một người khác mà không có sự cho phép của người đó; hoặc

 • Sử dụng một tài khoản tên với từ ngữ thô tục, tục tĩu hoặc xúc phạm người khác.

 

Chúng tôi có quyền từ chối đăng ký hoặc hủy bỏ một tài khoản theo quyết định riêng của chúng tôi.

 

Bạn có trách nhiệm duy trì bảo mật của mật khẩu và tài khoản của bạn. Bạn có trách nhiệm cho tất cả các khoản động xảy ra trong tài khoản của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào phát sinh hoặc liên quan đến việc sử dụng sai; gian lận hoặc bất hợp pháp tài khoản của bạn.

 

Trừ khi có các quy định cụ thể khác, tài khoản là của cá nhân bạn và bạn không được chia sẻ cho bên thứ ba hoặc chuyển giao cho bên thứ ba.


Chính sách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi đưa ra chính sách liên quan đến việc thu thập, sử dụng và cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn ("Dữ liệu"). Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập, sử dụng và cung cấp dữ liệu của bạn theo cách thức được nêu trong Chính sách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi và bạn đảm bảo rằng tất cả Dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác. Nếu bạn muốn cập nhật Dữ liệu của mình và/hoặc rút lại sự đồng ý của bạn với việc thu thập, sử dụng và cung cấp dữ liệu cá nhân của chúng tôi, hoặc bạn có bất kỳ phản hồi hoặc thắc mắc nào liên quan đến Dữ liệu của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi hello@luca.education.

Khi Nội dung được tải lên các Dịch vụ của chúng tôi

Bạn cần hiểu rằng tất cả thông tin, hình ảnh, tranh ảnh, dữ liệu, văn bản, dữ liệu, âm nhạc, âm thanh, đồ họa, video, tin nhắn và các tài liệu khác ("Nội dung"), dù được đăng công khai hay được truyền tải riêng tư, đều là tài sản độc quyền của người mà tạo ra nội dung đó.

 

Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu vĩnh viễn nào đối với bất kỳ Nội dung nào bạn tải lên Dịch vụ của chúng tôi. Bạn giữ bản quyền và bất kỳ quyền nào khác của Nội dung mà bạn đã gửi, đăng, tải lên hoặc hiển thị trên các Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Khi bạn gửi, đăng, tải lên hoặc hiển thị Nội dung, bạn cấp cho chúng tôi bản quyền miễn phí và không độc quyền (và có thể cấp phép lại) để sử dụng, khai thác, lưu trữ Nội dung hoặc theo các cách hợp lý được quy định trong Điều khoản Sử dụng này.

 

Khi bạn đăng, gửi hoặc tải Nội dung lên Dịch vụ, bạn đại diện và đảm bảo rằng:

 

 • Bạn sở hữu tất cả bản quyền đối với Nội dung, hoặc nếu bạn không phải là chủ sở hữu, bạn có quyền sử dụng Nội dung và bạn có quyền để hiển thị hoặc tái tạo Nội dung thông qua các Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Bạn cấp phép cho chúng tôi sử dụng Nội dung đó dựa trên Điều khoản Sử dụng này;

 • Bạn và Nội dung của bạn không và sẽ không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào, bao gồm bản quyền, quyền nhân thân, nhãn hiệu thương mại, bằng sáng chế hoặc quyền riêng tư;

 • Bạn hoặc nội dung của bạn, và việc sử dụng, lưu trữ, tái tạo và hiển thị của bạn trên các Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp sẽ tuân thủ tất cả các điều luật, quy tắc và quy định hiện hành của địa phương/ hoặc quốc tế (nếu có);

 • Chúng tôi cho phép Cơ sở giáo dục và mọi người dùng đăng tải Nội dung về trẻ và học sinh khác lên Dịch vụ. Chúng tôi tin tưởng rằng bạn sẽ đồng ý với Nội dung này nhưng nếu bạn có bất kỳ phản đối hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ chúng tôi tại hello@luca.education;

 • Nội dung của bạn không vi phạm bất kỳ Điều khoản Sử dụng nào; Chính sách Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi;

 • Nội dung của bạn không được bôi nhọ, nói xấu, không đứng đẵn, thô tục hoặc khiêu dâm, xúc phạm chủng tộc, văn hóa hoặc sắc tốc, có hại, quấy rối, đe dọa, thù hận, phản cảm, phân biệt đối xử hoặc lạm dụng hoặc mạo danh bất kỳ ai khác.

Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi

Bạn không được sử dụng, cho phép hoặc chấp thuận cho người khác sử dụng Dịch vụ hoặc cố ý dung túng cho việc người khác sử dụng Dịch vụ, theo bất kỳ cách nào dưới đây:

 

 • Sử dụng bất kỳ địa chỉ internet Proxy (Địa chỉ IP) nào để cố gắng che giấu việc sử dụng nhiều tài khoản, làm gián đoạn dịch vụ nào của chúng tôi để tránh bị phát hiện;

 • Bôi nhọ, nói xấu, không đứng đắn, thô tục hoặc tục tĩu, khiêu dâm, khiêu dâm hoặc khiêu dâm, xúc phạm chủng tộc, văn hóa hoặc sắc tộc, có hại, quấy rối, đe dọa, đe dọa, thù hận, phản đối, phân biệt đối xử hoặc lạm dụng hoặc có thể mạo danh ai khác;

 • Ảnh hưởng xấu đến chúng tôi hoặc phản ánh tiêu cực về chúng tôi, sự thiện chí của chúng tôi, tên hoặc danh tiếng của chúng tôi hoặc gây ra sự đau khổ , khó chịu cho chúng tôi hoặc bất kỳ ai khác, hoặc ngăn cản bất kỳ người nào sử dụng tất cả, hoặc bất kỳ phần nào, tính năng hoặc chức năng nào của Dịch vụ, hoặc từ việc quảng cáo, liên kết hoặc trở thành nhà cung cấp của chúng tôi liên quan đến Dịch vụ;

 • Gửi, hoặc dẫn đến gửi email rác, email trùng lặp hoặc không được yêu cầu, hoặc được gọi là "gửi thư rác" ;

 • Truyền, phân phát hoặc tải lên các chương trình hoặc tài liệu chứa mã nội dung độc hại, chẳng hạn như vi rút, phần mềm gián điệp, các chương trình gây hại hoặc các tài liệu, thông tin khác;

 • Vi phạm bất kỳ luật, quy định của địa phương/ hoặc quốc tế, luật lệ của chính phủ, bất kỳ hiệp ước nào hoặc vi phạm bất ký quyền sở hữu trí tuệ, quyền công khai hoặc quyền riêng tư hoặc bất kỳ quyền nào khác của chúng tôi hoặc bất kỳ người nào khác.

 • Truy cập trái phép Dịch vụ, tài khoản đăng ký của người khác, mật khẩu, thông tin đăng ký cá nhân hoặc máy tính người người khác, website của người khác hoặc được kết nối hoặc liên kết với Dịch vụ hoặc sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào vi phạm hoặc không nhất quán đến các điều khoản và điều kiện của Điều khoản Sử dụng này;

 • Sửa đổi, phá vỡ, làm suy yếu, thay đổi hoặc can thiệp vào việc sử dụng, tính năng, chức năng, hoạt động hoặc bảo trì Dịch vụ hoặc quyền sử dụng hoặc quyền thụ hưởng Dịch vụ của bất kỳ người nào khác;

 • Thu thập, lấy, biên dịch, thu thập, truyền, tái tạo, xóa, khôi phục, sửa đổi, xem hoặc hiển thị bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào, cho dù có thể nhận dạng cá nhân hay không, được đăng tải hoặc liên quan đến bất kỳ người nào khác, liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của họ hoặc của bạn, trừ khi bạn đã có sự cho phép trước để thực hiện các hành động trên;

 • "Theo dõi" hoặc quấy rối người khác;

 • Can thiệp vào bài viết của người dùng khác;

 • Phá vỡ hoặc thao túng cấu trúc phí của chúng tôi, quá trình thanh toán hoặc các tài khoản phí mà chúng tôi ghi nợ;

 • Đăng hoặc cung cấp nội dung sai lệch, không chính xác, gây hiểu lầm, không đầy đủ, nói xấu hoặc bôi nhọ;

 • Thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm suy yếu hệ thống, sự xếp hạng của hệ thống mà chúng tôi có thể sử dụng;

 • Chuyển tài khoản và nhận dạng người dùng của bạn cho một bên khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi;

 • Sao chép, sửa đổi hoặc phân phối (i) nội dung từ bất kỳ trang website nào hoặc (ii) bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào của chúng tôi;

 • Thu thập thông tin của người dùng, bao gồm địa chỉ email mà không có sự đồng ý của họ;

 • Giả mạo tiêu đề, biểu tượng hoặc thao túng nhận dạng để ngụy tạo nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào được truyền của Dịch vụ;

 • Đăng tải, tải lên, gửi email, truyền hoặc cung cấp bất kỳ Nội dung nào mà bạn không có quyền cung cấp theo bất kỳ luật hiện hành nào của địa phương/ quốc tế hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác (chẳng hạn như thông tin nội bộ, thông tin độc quyền, Bảo mật hoặc tiết lộ một phần, toàn phần các mối quan hệ làm việc hoặc các thỏa thuận không được tiết lộ).

Mặc dù chúng tôi cấm các hành vi và nội dung như vậy trên Dịch vụ của chúng tôi, nhưng bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về nội dung được đăng trên Dịch vụ của chúng tôi và dù sao thì bạn cũng có thể tiếp xúc với các tài liệu đó và bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Dịch vụ.

 

Chúng tôi không sàng lọc hoặc kiểm soát nội dung theo cách thủ công trước khi hiển thị trên Dịch vụ, vì vậy, đôi khi người dùng có thể vô tình hoặc cố ý gửi và hiển thị nội dung vi phạm các Điều khoản Sử dụng này. Điều này có nghĩa là bạn, chứ không phải chúng tôi, hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả nội dung mà bạn tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ.

 

Bạn có thể tiếp xúc với nội dung xúc phạm, khiếm nhã hoặc phản cảm. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ nội dung nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong Nội dung hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng nội dung đã đăng, được gửi qua email, truyền hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ của chúng tôi.

 

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, từ chối, chỉnh sửa hoặc từ chối đăng bất kỳ nội dung nào và xóa bất kỳ nội dung nào khỏi Dịch vụ, cho dù nội dung đó có bị cấm rõ ràng bởi các Điều khoản Sử dụng này hay để hạn chế, đình chỉ , hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của các dịch vụ vào bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do nào, có hoặc không có thông báo trước và không chịu trách nhiệm pháp lý.

 

Bạn đồng ý tuân thủ các nguyên tắc của chúng tôi và nếu bạn không làm như vậy, chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn. Chúng tôi cũng có quyền giới thiệu, thay đổi hoặc sửa đổi các hướng dẫn của chúng tôi theo thời gian.

Khi xử lý các thông tin cá nhân

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi sẽ thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin tuân theo Chính sách Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi.

Khi xử lý các thông tin bảo mật

Thông tin Bảo mật (được định nghĩa dưới đây) là quan trọng đối với chúng tôi và bạn. Theo quan điểm của điều này, chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc sử dụng Thông tin Bảo mật của bạn và tương tự như vậy, bạn sẽ không tiết lộ hoặc sử dụng Thông tin Bảo mật của chúng tôi.

 

"Thông tin Bảo mật" có nghĩa là bất kỳ thông tin nào được chúng tôi tiết lộ hoặc cung cấp cho bạn, trực tiếp hoặc gián tiếp, dù bằng văn bản, bằng lời nói hay bằng hình ảnh. Nó bao gồm nhưng không giới hạn ở hình ảnh hoặc thông tin của trẻ em hoặc cá nhân khác được công khai trên Dịch vụ, tất cả thông tin có trong hệ thống báo cáo của chúng tôi và các chỉ số hiệu suất khác và bất kỳ thông tin kỹ thuật hoặc lập trình nào khác mà chúng tôi tiết lộ hoặc cung cấp cho bạn.

 

Tuy nhiên, Thông tin Bảo mật không bao gồm thông tin ngoài các thông tin sau:

 

 • Được hoặc được biết đến một cách công khai và thường có sẵn dù bạn có thao tác hay không; 

 • Hoặc là đã thuộc quyền sở hữu của bạn (như được ghi lại bằng hồ sơ) mà không có giới hạn bảo mật trước khi bạn nhận được nó từ chúng tôi.

 

Bạn thừa nhận, đồng thuận và đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập, bảo quản và tiết lộ thông tin tài khoản và Nội dung của bạn nếu được yêu cầu làm như vậy bởi bất kỳ luật pháp địa phương và / hoặc quốc tế (nếu có) hoặc với thiện chí tin rằng việc bảo quản hoặc tiết lộ quyền truy cập đó là hợp lý cần thiết để: (i) tuân thủ bất kỳ và tất cả các quy trình pháp lý; (ii) thực thi các Điều khoản Sử dụng này; (iii) phản hồi các khiếu nại rằng bất kỳ Nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba; (iv) đáp ứng các yêu cầu của bạn về dịch vụ khách hàng; hoặc (v) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của chúng tôi, người dùng của chúng tôi và công chúng.

Trách nhiệm của chúng tôi

Bạn đồng ý rằng chúng tôi, giám đốc, cán bộ, cổ đông, nhân viên, đại diện, nhà tư vấn, đại lý, nhà cung cấp và/hoặc nhà phân phối của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận, dữ liệu hoặc chi phí mua sắm hàng hóa hoặc dịch vụ thay thế, hoặc bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, trừng phạt, do hậu quả nào khác phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này hoặc các tổn thất vô hình khác, dưới bất kỳ nguyên nhân nào của hành động hoặc lý thuyết về trách nhiệm pháp lý, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy, do:

 

 • Quyền truy cập của bạn vào hoặc sử dụng hoặc không thể truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ;

 • Mọi hành vi hoặc nội dung của bất kỳ bên thứ ba nào trên Dịch vụ này, bao gồm nhưng không giới hạn, mọi hành vi phỉ báng, xúc phạm hoặc bất hợp pháp của người dùng khác hoặc bên thứ ba;

 • Quyền truy cập của bạn vào bất kỳ Trang web của Bên thứ ba nào (như được định nghĩa bên dưới) hoặc bất kỳ Nội dung Bên Thứ ba nào (như được định nghĩa bên dưới) và việc bạn sử dụng bất kỳ công cụ bên thứ ba nào được cung cấp để bạn sử dụng trên Dịch vụ này;

 • Bất kỳ Nội dung nào thu được từ Dịch vụ này;

 • Truy cập trái phép, sử dụng hoặc thay đổi việc truyền tải của bạn hoặc Nội dung của bạn, cho dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, sai phạm (bao gồm cả sơ suất) hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, cho dù chúng tôi có được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó hay không và ngay cả khi đã có biện pháp khắc phục ở đây được phát hiện là đã không đạt được mục đích thiết yếu của nó.

 

Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ này hoặc với bất kỳ điều khoản sử dụng nào trong số này, biện pháp khắc phục duy nhất bạn là ngừng truy cập và / hoặc sử dụng Dịch vụ này. Giới hạn trách nhiệm này sẽ được áp dụng trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép.

 

Bạn thừa nhận rằng chúng tôi có thể không xác nhận được danh tính của những người dùng đã đăng ký khác hoặc ngăn chặn họ hành động giả mạo hoặc theo cách vi phạm quyền của bất kỳ người nào.

 

Bạn phải đảm bảo rằng quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ này và dịch vụ không bất hợp pháp hoặc bị cấm bởi bất kỳ luật địa phương và / hoặc quốc tế nào có thể áp dụng cho bạn.

 

Bạn phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa của riêng mình để đảm bảo rằng quá trình bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ này và dịch vụ của chúng tôi không khiến bạn gặp rủi ro về vi rút, mã máy tính độc hại hoặc các hình thức can thiệp khác có thể làm hỏng hệ thống máy tính của chính bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự can thiệp hoặc thiệt hại nào đối với bất kỳ hệ thống máy tính nào phát sinh liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ này hoặc bất kỳ trang web liên kết nào.

Tranh chấp với người dùng khác và Cơ sở giáo dục

Nếu bạn có tranh chấp với một người dùng hoặc nhiều người dùng hoặc với Cơ sở giáo dục, chúng tôi (cán bộ nhân viên, giám đốc, chi nhánh của chúng tôi) không có trách nhiệm với các khiếu nại, yêu cầu, tổn thất (thực tế hoặc hậu quả) dưới mọi hình thức nào, đã biết hoặc chưa biêt, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến các tranh chấp đó.

Quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi

Bạn thừa nhận rằng chúng tôi sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm nhưng không giới hạn tất cả Quyền sở hữu trí tuệ (như được định nghĩa bên dưới), trong và đối với Dịch vụ, và bạn sẽ không có được bất kỳ quyền, chức danh hoặc lợi ích nào trong hoặc đối với Dịch vụ ngoại trừ như được nêu rõ trong Điều khoản Sử dụng này.

 

Bạn sẽ không sửa đổi, điều chỉnh, dịch, chuẩn bị các sản phẩm chuyển hóa từ, dịch ngược, thiết kế đối chiếu, tháo rời hoặc cố gắng lấy mã nguồn từ bất kỳ dịch vụ, phần mềm hoặc tài liệu nào của chúng tôi hoặc tạo hoặc cố gắng tạo ra một sản phẩm thay thế hoặc dịch vụ tương tự hoặc sản phẩm thông qua việc sử dụng hoặc truy cập vào Dịch vụ hoặc thông tin độc quyền liên quan đến đó.

 

Bạn sẽ không xóa, che giấu hoặc thay đổi thông báo bản quyền của chúng tôi hoặc các thông báo về quyền sở hữu khác được đính kèm hoặc có trong Dịch vụ.

 

"Quyền Sở hữu Trí tuệ" có nghĩa là bất kỳ và tất cả các quyền tồn tại theo thời gian theo luật bằng sáng chế, luật bản quyền, luật quyền nhân thân, luật Bảo mật thương mại, luật nhãn hiệu, luật cạnh tranh không lành mạnh, luật quyền công khai, luật quyền riêng tư và bất kỳ và tất cả các quyền sở hữu khác, cũng như bất kỳ và tất cả các ứng dụng, gia hạn, mở rộng, phục hồi và lắp đặt lại, bây giờ hoặc sau này có hiệu lực trên toàn thế giới.

Truyền thông và Thông báo

Chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin có chứa quảng cáo/hoặc khuyến mãi của các chi nhánh/hoặc đối tác của chúng tôi.

 

Tuy nhiên, nếu bạn đã không tham gia quảng cáo và/hoặc khuyến mãi đó từ các chi nhánh/hoặc đối tác của chúng tôi, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn các thông tin liên quan đến các hoạt động đang diễn ra trên Dịch vụ và/hoặc để thông báo cho bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ mới do chúng tôi cung cấp.

 

Bạn có thể hủy đăng ký bằng cách liên hệ với chúng tôi tại hello@luca.education hoặc bằng cách sử dụng tùy chọn hủy đăng ký trong các bản cập nhật qua email mà chúng tôi chuyển tiếp cho bạn.

 

Chúng tôi có thể sử dụng tên & hình ảnh logo của Cơ sở giáo dục của bạn, để hiển thị trên trang web hay các hình thức khác (banner, poster…) để phục vụ việc quảng bá và truyên thông của chúng tôi

 

Chúng tôi có thể đề nghị bạn hoặc Cơ sở giáo dục tham gia thực hiện các khảo sát người dùng với mục đích hoàn thiện các tính năng của ứng dụng, hoặc trước/ sau các chương trình cộng đồng dành cho nhà chuyên môn, phụ huynh, học sinh do chúng tôi tổ chức.

Khi nào chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn?

Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ vào bất kỳ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân, có hiệu lực ngay lập tức. Bạn có thể chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của mình bất kỳ lúc nào, với điều kiện là tất cả các điều khoản của Điều khoản Sử dụng này, sẽ có hiệu lực sau khi chấm dứt, bao gồm nhưng không giới hạn, các điều khoản về quyền sở hữu, từ chối bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm.

 

Chúng tôi sẽ đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web nếu bạn được xác định, theo quyết định riêng của chúng tôi, là người tái vi phạm các Điều khoản Sử dụng này.

 

Quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ này cũng được điều chỉnh bởi mối quan hệ giữa bạn và Cơ sở giáo dục. Trong trường hợp Cơ sở giáo dục yêu cầu chúng tôi tạm dừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ này, chúng tôi sẽ ngay lập tức thực hiện.

 

Chúng tôi cũng có quyền đình chỉ hoặc hủy bỏ tài khoản của bạn đã không hoạt động trong một khoảng thời gian dài.

 

Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ phải đưa ra cảnh báo cho bạn nếu bạn đã vi phạm các Điều khoản Sử dụng này trước khi tạm ngưng và / hoặc chấm dứt tài khoản của bạn.

Điều gì sẽ xảy ra sau khi chấm dứt tài khoản?

Trong trường hợp các Điều khoản Sử dụng này bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, những điều sau sẽ được áp dụng:

 

 • Quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ sẽ ngay lập tức chấm dứt;

 • Bạn sẽ tiếp tục tuân thủ tất cả các nghĩa vụ từ phía mình theo Điều khoản Sử dụng này mà không bị ảnh hưởng bởi việc chấm dứt;

 • Chúng tôi bảo lưu quyền định đoạt và xóa vĩnh viễn bất kỳ dữ liệu nào được giữ trong Dịch vụ mà không cần tham khảo thêm cho bạn; và

 • Bất kỳ khiếu nại nào mà một trong hai bên có thể có đối với bên kia về bất kỳ vi phạm hoặc không thực hiện hoặc từ chối bất kỳ quy định nào của Điều khoản Sử dụng này đã xảy ra trước khi chấm dứt đó sẽ không bị ảnh hưởng hoặc phương hại.

Điều gì sẽ xảy ra nếu có tranh chấp giữa chúng tôi và bạn?

Các Điều khoản Sử dụng này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Việt Nam, ngoại trừ trường hợp được quy định rõ ràng trong Điều khoản Sử dụng này và các bên đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào giữa bạn và chúng tôi sẽ được phân xử tại các tòa án ở Việt Nam và các bên sẽ tuân theo thẩm quyền của luật pháp Việt Nam.

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này không?

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi tại đây theo thời gian. Chúng tôi có thể thay đổi bất kỳ hoặc tất cả các khía cạnh của dịch vụ do Dịch vụ cung cấp bất kỳ lúc nào và không cần thông báo. Không điều gì trong Điều khoản Sử dụng này sẽ hạn chế cách chúng tôi vận hành doanh nghiệp của mình. Bạn có trách nhiệm xem xét và làm quen với bất kỳ sửa đổi nào như vậy.

 

Nếu các thay đổi tạo thành một thay đổi quan trọng đối với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên Dịch vụ này. Việc bạn sử dụng các dịch vụ theo thông báo đó đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện đã được sửa đổi.

 

Điều tạo nên "sự thay đổi hữu hình" sẽ được xác định theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi, với thiện chí và sử dụng lý lẽ thông thường và phán đoán hợp lý.

Các Điều khoản chung

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ chúng tôi, các chi nhánh, công ty liên kết, cổ đông, công ty con, giám đốc, cán bộ, nhân viên và các bên thứ ba hiện hành (ví dụ: đối tác cung cấp, người cấp phép, người được cấp phép, tư vấn và nhà thầu) (gọi chung là "Người được bồi thường") vô hại và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại của bên thứ ba, trách nhiệm pháp lý, tổn thất và chi phí (bao gồm thiệt hại, số tiền thanh toán và phí pháp lý hợp lý), chống lại bất kỳ Người được bồi thường nào, phát sinh từ, liên quan đến hoặc có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ và/hoặc việc bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Sử dụng này.

 

Dịch vụ này có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba (" Trang web của bên thứ ba") và nội dung của bên thứ ba (" Nội dung của bên thứ ba") như một dịch vụ cho những người quan tâm đến thông tin này. Bạn sử dụng các liên kết đến Trang web của Bên thứ ba và bất kỳ Nội dung của Bên thứ ba nào trong đó, bạn có trách nhiệm tự chịu rủi ro. Chúng tôi không giám sát hoặc có bất kỳ quyền kiểm soát nào và không đưa ra tuyên bố hoặc tuyên bố nào về Nội dung của bên thứ ba hoặc Trang web của bên thứ ba. Chúng tôi chỉ cung cấp các liên kết này như một sự tiện lợi và liên kết đến Trang web của bên thứ ba hoặc Nội dung của bên thứ ba không ngụ ý việc chúng tôi xác nhận, chấp nhận hoặc tài trợ hoặc liên kết với Trang web của bên thứ ba hoặc Nội dung của bên thứ ba đó.

 

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các công cụ của bên thứ ba mà chúng tôi không giám sát hoặc không có bất kỳ quyền kiểm soát cũng như đầu vào nào. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các công cụ đó "nguyên trạng" và "sẵn có" mà không có bất kỳ bảo đảm, tuyên bố hoặc điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào và không có bất kỳ xác nhận nào. Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các công cụ tùy chọn của bên thứ ba. Bất kỳ việc sử dụng nào của bạn đối với các công cụ tùy chọn được cung cấp thông qua trang web là hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro và toàn quyền quyết định và bạn nên đảm bảo rằng bạn đã quen thuộc và chấp thuận các điều khoản mà các công cụ được cung cấp bởi (các) nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan.

 

Không có mối quan hệ đại lý, đối tác, liên doanh, nhân viên-chủ lao động hoặc bên nhượng quyền-bên nhận quyền nào được dự định hoặc tạo ra bởi các Điều khoản Sử dụng này.

 

Nếu bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Điều khoản Sử dụng này là không thể thực thi (bao gồm bất kỳ điều khoản nào mà chúng tôi loại trừ trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn), thì khả năng thực thi của bất kỳ phần nào khác của Điều khoản Sử dụng này sẽ không bị ảnh hưởng.

 

Một số thông tin ở đây được cung cấp bởi Cơ sở giáo dục. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc truy cập thông tin có trên Dịch vụ và bất kỳ sự phụ thuộc nào bạn có thể đặt vào thông tin đó được thực hiện hoàn toàn tự chịu rủi ro của bạn. Các giao dịch hoặc thông tin liên lạc của bạn với Cơ sở giáo dục, và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc tuyên bố nào liên quan đến các giao dịch đó chỉ là giữa bạn và Cơ sở giáo dục. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do bất kỳ giao dịch nào như vậy hoặc do thông tin đó xuất hiện trên Dịch vụ này.

 

Theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi có thể chỉ định các Điều khoản Sử dụng này.

 

Các tiêu đề được sử dụng trong Điều khoản Sử dụng này chỉ nhằm mục đích tham khảo và không giới hạn phạm vi hoặc mức độ của phần đó.

 

Việc chúng tôi không xử lý đối với vi phạm của bạn hoặc những người khác không từ bỏ quyền của chúng tôi đối với các vi phạm tiếp theo hoặc tương tự.

 

Chúng tôi không đại diện hoặc đảm bảo rằng:

 

 • Truy cập vào Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của nó, sẽ không bị gián đoạn, đáng tin cậy và/hoặc không có lỗi; hoặc là

 • Dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung nào của nó sẽ chính xác, đầy đủ và/hoặc đáng tin cậy.

 

Chúng tôi không đảm bảo hoặc đảm bảo rằng dữ liệu được lưu trữ trong máy chủ của chúng tôi hoặc được tạo bởi Dịch vụ sẽ được sao lưu. Bạn phải chịu trách nhiệm giữ một bản sao lưu độc lập của tất cả dữ liệu được lưu trữ hoặc tạo ra. Bạn cũng có trách nhiệm duy trì dữ liệu chính xác. Tuy nhiên, trong trường hợp hồ sơ của bạn không tương ứng với hồ sơ của chúng tôi, hồ sơ sau sẽ được ưu tiên áp dụng.

bottom of page