top of page
16. Medal.png

Các tính năng nổi bật

Các tính năng của Luca được xây dựng dựa trên dữ liệu nghiên cứu, phỏng vấn, góp ý từ các Chuyên gia thẩm đinh, các Cơ sở giáo dục, các nhà trị liệu và phụ huynh...

15. Medical Report.png
Quản lý cơ sở can thiệp tự động hóa
 • Quản lý thời khoá biểu

 • Quản lý Lịch học & dạy

 • Thống kê chuyên cần của trẻ & trị liệu viên dựa trên lịch dạy và học

 • Quản lý buổi học bù, học thêm

 • Quản lý lịch nghỉ & làm việc của trung tâm

Lịch học & chuyên cần

lich hoc blob.png
hồ sơ 2.png

Hồ sơ

 • Quản lý hồ sơ học sinh & nhân sự

 • Quản lý Phụ huynh liên kết App với trẻ

 • Quản lý & theo dõi lịch sử các kết quả chẩn đoán, đánh giá trong quá trình can thiệp

Kế hoạch & kết quả học tập

 • Dễ dàng xây dựng và quản lý kế hoạch học tập cá nhân hoá cho từng học sinh 

 • Báo cáo học tập theo ngày, tuần, tháng ở lớp nhóm/ bán trú/ cá nhân của trẻ

ke hoach can thiep.png
hồ sơ 2.png

Thông báo & nhắc việc

 • Nhắc việc hoàn thành báo cáo học tập cho nhà trị liệu

 • Thống kê và thông báo số lượng báo cáo chưa hoàn thành cho Quản lý vào cuối ngày

 • Thông báo cho Trị liệu viên nếu có thay đổi về lịch dạy 

 • Gửi thông báo cho toàn bộ phụ huynh/ trị liệu viên

 • Gửi thông báo cho toàn bộ phụ huynh theo lớp bán trú

 • Gửi thông báo thu phí tới phụ huynh của trẻ

Hệ thống & số hóa báo cáo học tập

Xây dựng kế hoạch can thiệp

 • Theo dõi lịch sử kế hoạch can thiệp

 • Xây dựng kế hoạch can thiệp

 • Tự động tạo kế hoạch dự kiến dựa vào kết quả báo cáo

 • Phụ huynh nhận được kế hoạch tháng trực tiếp trên app 

ke hoach.png
bao cao ca nhan.png

Báo cáo học tập

 • Báo cáo cá nhân và bán trú theo ngày nhanh chóng & dễ dàng  

 • Báo cáo tuần, tháng được tự động thống kế dựa vào kết quả học tập hàng ngày

 • Phụ huynh theo dõi kết quả học tập tiện lợi qua App riêng 

Quản lý mục tiêu

 • Xây dựng ngân hàng mục tiêu cá nhân cho từng trẻ

 • Theo dõi lịch sử kết quả học tập của từng mục tiêu qua dữ liệu của từng buổi học và biểu đồ trực quan

 • Hỗ trợ xây dựng mục tiêu SMART

 • Đính kèm ảnh/ video theo mục tiêu để theo dõi tiến độ học tập của trẻ và hỗ trợ phụ huynh phối hợp luyện tập kỹ năng cho trẻ tại gia đình

muc tieu.png
bottom of page