top of page
SỰ KIỆN RA MẮT BỘ SẢN PHẨM LUCA EDUCATION - 20/11/2022 

2 tháng trải nghiệm hoàn toàn miễn phí 
& 20% off trong 6 tháng tiếp theo

Dành tặng cho 22 Cơ sở can thiệp đăng ký trước ngày 12/12/2022

Không giới hạn số lượng học sinh, trị liệu viên, phụ huynh

Khuyến mãi 20% trong 6 tháng tiếp theo nếu đăng ký sử dụng chính thức bộ sản phẩm.

Dịch vụ hotline hỗ trợ 24/7

Sử dụng trọn bộ sản phẩm bao gồm: website quản lý, ứng dụng dành cho trị liệu viên, ứng dụng dành cho phụ huynh học sinh. 

bottom of page