top of page

Buổi training về lên Kế hoạch can thiệp trên điện thoại

Đối tượng: Các cấp quản lý & các trị liệu viên

Thời gian: ~30 phút


Buổi training tiếp theo của chúng ta nhằm giúp các cấp quản lý và trị liệu viên trong cơ sở can thiệp của bạn học cách đưa kế hoạch can thiệp lên hệ thống của Luca Education. 


Chuẩn bị trước buổi họp


Đưa toàn bộ danh sách học sinh và nhân sự vào cơ sở can thiệp


Nội dung cuộc họp


Trị liệu viên (sử dụng điện thoại)

Quản lý (sử dụng máy tính)


 


Sau buổi họp, chúng ta sẽ thực hành:

Trị liệu viên

18 lượt xem

Comments


bottom of page