top of page

Khái niệm "Kế Hoạch Can Thiệp" trên Luca Education

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn về khái niệm Kế hoạch can thiệp (KHCT) trên Luca Education tiến tới sử dụng KHCT một cách hiệu quả nhất cho Cơ Sở Can Thiệp (CSCT) của mình


Luca education giáo dục đặc biệt tự kỷ can thiệp sớm
Kế hoạch can thiệp của 1 học sinh trên nền tảng trình duyệt web


#1. Cấu trúc của một Kế Hoạch Can thiệp


Một Kế hoạch can thiệp gồm các thành phần sau:

Thành phần

Mô tả

Ở trạng thái

Kế Hoạch Dự Kiến

Ở trạng thái

Kế Hoạch Hiện Tại

Tên kế hoạch

 • Là tên hiển thị của kế hoạch

Vd: Tháng 02/2021

 • Có thể đặt tên cho kế hoạch

 • Luca tự động đặt tên KHHT theo tháng mà học sinh được thêm vào CSCT


 • KHHT sẽ thừa kế tên của KHDK khi tới ngày áp dụng

Ngày áp dụng

 • Là ngày các mục tiêu trong KHCT này có thể dùng để báo cáo kết quả học tập trên ứng dụng di động


 • Ngày áp dụng ở trong tương lai

 • Ngày áp dụng là hôm nay hoặc ở trong quá khứ

Áp dụng ngay

 • Dùng chức năng này nếu bạn muốn áp dụng ngay 1 KHDK thành KHHT để báo cáo kết quả can thiệp trên ứng dụng di động

⛔️

Nhận xét kế hoạch*đang phát triển

 • Là tính năng để Quản lý có thể nhận xét và duyệt từng mục tiêu trong kế hoạch

Chỉnh sửa kế hoạch

 • Là tính năng để chỉnh sửa kế hoạch sau khi tạo

 • Tạo mục tiêu mới

 • Thêm mục tiêu từ Ngân hàng MT

 • Thêm mục tiêu từ MT hoàn thành

 • Thêm mục tiêu từ MT tạm dừng

 • Tạm dừng 1/ nhiều mục tiêu

 • Tạo mục tiêu mới

 • Thêm mục tiêu từ Ngân hàng MT

 • Thêm mục tiêu từ MT hoàn thành

 • Thêm mục tiêu từ MT tạm dừng

 • Tạm dừng 1/ nhiều mục tiêu

Mục tiêu

 • Là danh sách các mục tiêu có trong kế hoạch, được phân chia theo lĩnh vực

Gồm có

 • Mục tiêu mới

 • Mục tiêu từ Ngân hàng MT

 • Mục tiêu từ MT tạm dừng

 • Mục tiêu từ MT hoàn thành

 • Mục tiêu lặp lại


Gồm có

 • Mục tiêu mới

 • Mục tiêu từ Ngân hàng MT

 • Mục tiêu từ MT tạm dừng

 • Mục tiêu từ MT hoàn thành

 • Mục tiêu lặp lại


Bạn có thể tham khảo bài viết sau để hiểu rõ hơn về Vòng đời của một Mục Tiêu trên Luca Education

#2. Trạng thái của một Kế Hoạch Can thiệp


Kế hoạch can thiệp trên Luca Education có 2 trạng thái là Kế hoạch hiện tạiKế hoạch dự kiến. 


Nếu bạn gặp khó khăn gì hãy liên hệ với Luca qua kênh Zalo chính thức


"Cha mẹ đồng hành, thầy cô kham nhẫn, trẻ thơ hạnh phúc"

Công ty cổ phần doanh nghiệp xã hội Luca Education

Comments


bottom of page