top of page

Có sẵn trực tuyến

Trải nghiệm ứng dụng Luca Education

Đặt lịch trải nghiệm ứng dụng với tư vấn viên của Luca Education

  • 1 gi
  • Online Meeting

Mô tả dịch vụ

Đặt lịch trải nghiệm ứng dụng với tư vấn viên của Luca Education. Luca sử dụng Google meet cho cuộc họp trực tuyến. Bạn vui lòng sử dụng laptop/ máy tính để trải nghiệm ứng dụng được thuận lợi hơn.


bottom of page