top of page

Các bước để setup tài khoản cho Cơ Sở Can Thiệp trên Luca Education

Sau đây là các bước để hoàn thiện setup tài khoản cho Cơ Sở Giáo Dục Đặc Biệt trên Luca Education


Cơ Sở Can Thiệp (CSCT) cần cung cấp thông tin về cơ sở của mình (ví dụ như: ngày giờ hoạt động, tên cơ sở, thông tin học sinh, thông tin giáo viên...) để Luca Education (Luca) giúp CSCT setup thành công tài khoản của mình và bắt đầu sử dụng dịch vụ.


Bước 1: Điền form để cung cấp thông tin về CSCT cho Luca


Sau khi hoàn thiện hợp đồng & thanh toán chi phí. Luca sẽ gửi cho CSCT các form để cung cấp thông tin về CSCT gồm có: 1. Thông tin chung về CSCT 2. Thông tin về giáo viên 3. Thông tin về học sinh 4. Thông tin về lớp bán trú 5. Thông tin về phòng học


Luca sẽ nhập liệu dựa vào form đã điền


Bước 2: Tải & cài app Luca Education


Quản lý & giáo viên của CSCT tải app theo link sau
Bước 3: Kích hoạt tài khoản qua email đã đăng ký với Luca


#1: Quản lý & giáo viên kiểm tra email của Luca để kích hoạt tài khoản


Luca education giáo dục đặc biệt tự kỷ can thiệp sớm
Mẫu email từ Luca

#2: Xác nhận thông tin


Luca education giáo dục đặc biệt tự kỷ can thiệp sớm
Xác nhận thông tin

#3: Nếu giáo viên chưa có tài khoản đăng nhập với Luca thì sẽ được yêu cầu tạo tài khoản mới và đặt mật khẩu cho những lần đăng nhập tiếp theo


Luca education giáo dục đặc biệt tự kỷ can thiệp sớm
Đặt mật khẩu

#4: Nếu có nhiều hơn 1 cơ sở can thiệp (giáo viên dạy ở nhiều cơ sở, quản lý của nhiều cơ sở). Bạn sẽ được yêu cầu chọn cơ sở để tiếp tục


Luca education giáo dục đặc biệt tự kỷ can thiệp sớm
Chọn cơ sở can thiệp

Bước 4: Lên Kế Hoạch Can Thiệp (KHCT) cho học sinh


Luca giúp nhập liệu KHCT

Nếu chọn phương án này, CSCT cần hoàn thiện form về KHCT theo format của Luca


CSCT tự nhập liệu KHCT

Quản lý & Giáo viên đều có thể tự lên KHCT cho học sinh trên web của Luca


Luca education giáo dục đặc biệt tự kỷ can thiệp sớm
Ấn "Lên kế hoạch" để bắt đầu

Bước 5: Kiểm tra Kế Hoạch Can Thiệp đã có trên app


Sau khi lên KHCT trên web, bạn cần kiểm tra các mục tiêu này đã có trên app như sau:


Trên app, chọn Học Sinh -> chọn bạn học sinh cần xem -> chọn Kế Hoạch Hiện Tại


Luca education giáo dục đặc biệt tự kỷ can thiệp sớm
Xem Kế Hoạch Can Thiệp trên app

Yay! Bạn đã có thể bắt đầu báo cáo kết quả buổi học cá nhân & bán trú cho học sinh trên app rồi!


 

Nếu bạn gặp khó khăn gì hãy liên hệ với Luca qua kênh Zalo chính thức


"Cha mẹ đồng hành, thầy cô kham nhẫn, trẻ thơ hạnh phúc"

Công ty cổ phần doanh nghiệp xã hội Luca Education

Comments


bottom of page