top of page

Buổi training về ứng dụng di động (app) Luca Pro và Luca Education cho Phụ Huynh

Đối tượng: Các cấp quản lý & các trị liệu viên

Thời gian: ~30 phút


Buổi training tiếp theo của chúng ta nhằm giúp các cấp quản lý và trị liệu viên trong cơ sở can thiệp của bạn làm quen với nền tảng ứng dụng di động dành cho trị liệu viên và phụ huynh trên điện thoại. Đây là một bước quan trọng nhất trong quá trình chuyển đổi số của cơ sở can thiệp, giúp số hoá dữ liệu từ những báo cáo can thiệp hàng ngày. Cũng như xem góc nhìn của Phụ huynh như thế nào trên nền tảng của Luca Education. 


Chuẩn bị trước buổi họp


Quản lý:

Trị liệu viênTrong buổi training:


Đối với các Trị liệu viên, chúng ta sẽ thực hành:

​​

Đối với các Quản lý, chúng ta sẽ thực hành:


 


Sau buổi họp, các quản lý sẽ thực hành:


Các Trị liệu viên sẽ thực hành:

​​

Các Quản lý sẽ thực hành:

​​

Sau buổi training này, các cấp quản lý và trị liệu viên sẽ trở nên thành thạo trong việc sử dụng nền tảng ứng dụng di động dành cho trị liệu viên và phụ huynh trên điện thoại. Điều này giúp cơ sở can thiệp của bạn nâng cao hiệu quả và đồng thời cung cấp cho trị liệu viên và phụ huynh một trải nghiệm tiện lợi và thuận tiện hơn.

14 lượt xem

Comments


bottom of page